č.  78/VS/2016 (KP)
mezi městem Nepomuk a obcí Kozlovice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 23.03.2016 Účinnost od: 09.07.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 420