Nařízení  č.  2/2009 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se mění nařízení Plzeňského kraje č. 1/2006 ze dne 28.2. 2006, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Plzeňského kraje jednotkami požární ochrany
Oblasti úpravy:
Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;
Schváleno (Vydáno): 02.03.2009 Účinnost od: 25.04.2009 Zrušeno: 12.05.2017
Uveřejněno v č. 2/2009 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 20

zrušeno 1/2017 (KP)