č.  46/VS/2011 (KP)
uzavřená mezi městem Horšovský Týn a obcí Mezholezy - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 25.01.2011 Účinnost od: 19.02.2011 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2011 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 116

zrušeno 117/VS/2019 (KP)