Dodatek  č.  15/VS/2014 (KP)
č. 3 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Kralovice a městem Kožlany - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 21.11.2013 Účinnost od: 13.12.2013 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 1/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 31