Dodatek  č.  30/VS/2019 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Planá a obcí Zadní Chodov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 02.01.2019 Účinnost od: 29.01.2018
Uveřejněno v č. 2/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 75