Dohoda  č.  14/VPS/OP/3/2017_zru
o zrušení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Desná a obcí Albrechtice v Jizerských horách - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 27.04.2017 Účinnost od: 18.05.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 38