č.  80/VS/2016 (KP)
mezi městem Nepomuk a obcí Životice - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 23.03.2016 Účinnost od: 12.07.2016
Uveřejněno v č. 7/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 426