č.  18/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 12.03.2012 Účinnost od: 01.07.2012 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 2/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 97