č.  78/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Kdyně a obcí Úboč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 14.03.2019 Účinnost od: 04.06.2019
Uveřejněno v č. 5/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 365