č.  26/VS/2016 (KP)
mezi městem Klatovy a obcí Dolany - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 07.03.2016 Účinnost od: 14.04.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 280