č.  1/VS/2012 (KK)
uzavřená mezi městem Bochov a obcí Stružná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 01.09.2011 Účinnost od: 30.09.2011 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 1/2012 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 55