č.  32/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Nepomuk a městem Kasejovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 22.01.2019 Účinnost od: 21.02.2019 Zrušeno: 01.01.2021
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 218

zrušeno 102/VS/2020 (KP)