č.  40/VS/2014 (KP)
uzavřená mezi městem Přeštice a obcí Kbel - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 03.08.2013 Účinnost od: 25.04.2014 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 3/2014 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 270