Dohoda  č.  6/VS/2010 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rotava a obcí Šindelová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 30.12.2009 Účinnost od: 31.12.2009 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2010 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 19