č.  9/VS/2009 (KK)
uzavřená mezi městem Kynšperk nad Ohří a obcí Šabina - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2008 Účinnost od: 25.02.2009
Uveřejněno v č. 2/2009 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 22