č.  14/VS/2018 (KP)
uzavřená mezi městem Sušice a obcí Dražovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 11.07.2018 Účinnost od: 17.08.2018
Uveřejněno v č. 4/2018 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 197