č.  22/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Bublava - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.11.2003 Účinnost od: 17.12.2003
Uveřejněno v č. 10/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 139