č.  12/VPS/ZR/1/2016
uzavřená mezi městem Železný Brod a obcí Líšný - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2016 Účinnost od: 25.02.2016 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 2/2016 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 80