č.  5/VS/2005 (KK)
uzavřená mezi městem Karlovy Vary a obcí Březová - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 19.01.2005 Účinnost od: 19.02.2005
Uveřejněno v č. 2/2005 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 12