Nařízení  č.  16/2015 (KV)
Rady kraje Vysočina
o zřízení přírodní památky U Hamrů a jejího ochranného pásma
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 18.11.2015 Účinnost od: 25.12.2015
Uveřejněno v č. 5/2015 Věstníku právních předpisů kraje Vysočina na straně 44