č.  37/VPS/OP/2/2013
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Mírová pod Kozákovem - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 20.09.2013 Účinnost od: 15.10.2013
Uveřejněno v č. 6/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 156