Dohoda  č.  83/VS/2013 (KS)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Rakovník a městysem Pavlíkov (uveřejněné v částce 12/2004 Věstníku Středočeského kraje pod č. 109/VS/2004) - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 16.10.2013 Účinnost od: 29.11.2013
Uveřejněno v č. 7/2013 Věstníku právních předpisů Středočeského kraje na straně 420