č.  34/VS/2017 (KP)
uzavřená mezi statutárním městem Plzeň a městem Starý Plzenec - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 17.07.2017 Účinnost od: 03.08.2017
Uveřejněno v č. 3/2017 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 251