č.  61/VS/2016 (KP)
mezi městem Tachov a obcí Staré Sedliště - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 01.04.2016 Účinnost od: 23.05.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 367