č.  29/VPS/OP/6/2012
uzavřená mezi městem Turnov a obcí Přepeře - zajišování výkonu činnosti podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 07.08.2012 Účinnost od: 04.09.2012
Uveřejněno v č. 5/2012 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 277