č.  44/VS/2016 (KK)
mezi statutárním městem Karlovy Vary a městem Bochov - výkon přenesené působnosti podle zákona o pozemních komunikacích
Schváleno (Vydáno): 03.08.2016 Účinnost od: 23.08.2016 Zrušeno: 01.01.2017
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 163