č.  34/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Všeruby a obcí Kunějovice - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 16.12.2019 Účinnost od: 30.01.2020
Uveřejněno v č. 2/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 100