č.  63/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Kdyně a obcí Brnířov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 27.01.2020 Účinnost od: 27.02.2020
Uveřejněno v č. 5/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 316