č.  133/VPS/88/2015
uzavřená mezi městem Český Dub a obcí Světlá pod Ještědem - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 17.03.2015 Účinnost od: 28.04.2015 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 4/2015 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 313