Dodatek  č.  180/VS/2012 (KP)
č. 2 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Domažlice a obcí Stráž - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 01.03.2012 Účinnost od: 08.06.2012
Uveřejněno v č. 6/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 482