Dodatek  č.  1/VPS/Př/90/2020
uzavřená mezi městem Nový Bor a obcí Sloup v Čechách - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 02.12.2019 Účinnost od: 28.12.2019 Zrušeno: 01.07.2023
Uveřejněno v č. 1/2020 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 3