č.  25/VS/2016 (KP)
mezi městem Domažlice a obcí Zahořany - výkon přenesené působnosti ve věcech pozemních komunikací
Schváleno (Vydáno): 26.02.2016 Účinnost od: 30.03.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 227