č.  20/VPS/TP/3/2018
uzavřená mezi městem Lomnice nad Popelkou a obcí Stružinec - zajišťování výkonu činnosti podle zákona o evidenci obyvatel
Schváleno (Vydáno): 27.09.2018 Účinnost od: 10.11.2018
Uveřejněno v č. 7/2018 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 80