č.  108/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Staňkov a obcí Močerady - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 24.04.2019 Účinnost od: 02.08.2019
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 456