č.  157/VS/2012 (KP)
uzavřená mezi městem Mirošov a obcí Kakejcov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 18.05.2012 Účinnost od: 15.06.2012
Uveřejněno v č. 6/2012 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 430