č.  34/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Zbiroh a obcí Plískov - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Schváleno (Vydáno): 19.02.2019 Účinnost od: 13.03.2019
Uveřejněno v č. 3/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 222