č.  2/VS/2016 (KK)
uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2015 Účinnost od: 01.01.2016 Zrušeno: 01.01.2018
Uveřejněno v č. 1/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 48