Dohoda  č.  2/VS/2009 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Nové Sedlo a obcí Vřesová - výkon působnosti obecní policie
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 25.11.2008 Účinnost od: 29.12.2008 Zrušeno: 01.01.2019
Uveřejněno v č. 1/2009 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 4