č.  1/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a městem Nepomuk - zajištění výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Schváleno (Vydáno): 11.12.2018 Účinnost od: 29.12.2018 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 1/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 3

zrušeno 1/VS/2020 (KP)