Dodatek  č.  64/VS/2013 (KP)
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Blovice a obcí Letiny - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
Oblasti úpravy:
EVIDENCE - KATASTR NEMOVITOSTÍ.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Rozvoj informačních systémů.;
Schváleno (Vydáno): 23.10.2013 Účinnost od: 20.11.2013
Uveřejněno v č. 6/2013 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 316