č.  22/VS/2007 (KK)
uzavřená mezi městem Ostrov a městem Horní Blatná - výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.2007 Účinnost od: 01.01.2008 Zrušeno: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 25