č.  50/VS/2016 (KK)
mezi městem Mariánské Lázně a obcí Valy - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Schváleno (Vydáno): 23.05.2016 Účinnost od: 13.07.2016
Uveřejněno v č. 4/2016 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 176