Dodatek  č.  123/VPS/OP10/2007
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Hrádek nad Nisou a Obcí Chotyně - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;
Schváleno (Vydáno): 26.04.2007 Účinnost od: 23.05.2007 Zrušeno: 01.01.2011
Uveřejněno v č. 4/2007 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 257