Dohoda  č.  62/VS/2016 (KP)
o ukončení veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Zbiroh a obcí Holoubkov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 16.03.2016 Účinnost od: 25.04.2016
Uveřejněno v č. 5/2016 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 369