č.  124/VS/2020 (KP)
uzavřená mezi městem Blovice a obcí Milínov - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 23.10.2020 Účinnost od: 03.12.2020 Zrušeno: 01.01.2026
Uveřejněno v č. 10/2020 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 493