č.  17/VS/2003 (KK)
uzavřená mezi městem Chodov a obcí Lomnice - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 03.10.2003 Účinnost od: 02.11.2003 Zrušeno: 01.01.2020
Uveřejněno v č. 9/2003 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 126