č.  98/VS/2019 (KP)
uzavřená mezi městem Kralovice a obcí Chříč - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků
Schváleno (Vydáno): 20.06.2019 Účinnost od: 20.07.2019 Zrušeno: 01.04.2023
Uveřejněno v č. 6/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 426