Nařízení  č.  3/2019 (KP)
Rady Plzeňského kraje
, kterým se mění nařízení č. 2/2019 Plzeňského kraje ze dne 29. 4. 2019 o zřízení přírodní památky "Prameniště Kateřinského potoka", jejího ochranného pásma a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Oblasti úpravy:
Ochrana přírody a krajiny.;Přírodní rezervace. Chráněná území. Národní parky.;
Schváleno (Vydáno): 30.09.2019 Účinnost od: 13.11.2019
Uveřejněno v č. 7/2019 Věstníku právních předpisů Plzeňského kraje na straně 478