č.  35/VPS/ÚPČ/1/2013
uzavřená mezi městem Rokytnice nad Jizerou a městem Jablonec nad Jizerou - výkon přenesené působnosti na úseku územně plánovací činnosti
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;Územní plánování, investiční výstavba.;
Schváleno (Vydáno): 23.10.2013 Účinnost od: 15.11.2013 Zrušeno: 01.01.2015
Uveřejněno v č. 6/2013 Věstníku právních předpisů Libereckého kraje na straně 149