Dohoda  č.  11/VS/2015 (KK)
o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Ostrov a obcí Krásný Les - výkon přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Působnost okresních, obvodních, obecních úřadů, národních výborů.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2014 Účinnost od: 03.01.2015 Zrušeno: 01.01.2016
Uveřejněno v č. 1/2015 Věstníku právních předpisů Karlovarského kraje na straně 77